Ortak Alanlar Paket Sigortası

Apartman ve sitelerde bulunan toplu yaşam alanlarında meydana gelebilecek birçok risk Ortak Alanlar Sigortası ile Yangın, deprem terör sel ve su baskını teminatları haricinde de birçok risk teminat altına alınmaktadır.

Son yıllardaki yapılan kanuni düzenlemelere göre site yönetimi ya da apartman yönetimi tarafından ortak alan sigortası yapılması gerekmektedir.

- 634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde:

Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’

- Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında:

‘Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulun Sigorta ettirilmesi gereklidir.’
 • Axa Sigorta
 • Ray Sigorta
 • Mapfre
 • Anadolu Sigorta
 • Güneş Sigorta
 • Ankara Sigorta
 • Demir Hayat Sigorta
 • Doğa Sigorta
 • Groupama Sigorta
 • NN Hayat ve Emeklilik
 • SBN Sigorta
 • Sompo Japan Sigorta
 • Türk Nippon
 • Unico Sigorta
 • Zurich Sigorta
 • Allianz
 • Ak Sigorta
 • HDI Sigorta

  0(530)327-3734